Ergotherapie

ERGOTHERAPIE: Jongvolwassenen

Als je het woord volwassenen hoort, denk je automatisch aan mensen die een drukke agenda hebben. Ze gaan werken, moeten een huishouden runnen, hebben hobby's, hebben eventueel kinderen waar ze voor moeten zorgen,...

Het is niet altijd evident om hier een goed evenwicht in te vinden. Een duidelijke structuur is hierbij de leidraad, als het ware een evenwicht vinden tussen belasting en belastbaarheid.

Het grootste deel van ons leven staat in teken van werken. Ook hierbij kan ergotherapie belangrijk zijn. Denk maar aan (kantoor)ergonomie, aanleren van hef-en tiltechnieken, eventuele arbeidsreïntegratie na ziekte of ongeval,...

Ook revalidatie speelt hierbij een belangrijke rol. Via aanpassingen in de werkomgeving, oefensessies en met behulp van hulpmiddelen trachten we je de dingen te laten doen die je graag wil/moet doen.

Indien u vragen heeft of meer info wenst, kan u altijd vrijblijvend contact opnemen.

Maak een afspraak Klik hier

Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.

Albert Einstein